Záruční listina banky - ručení banky

Rozlišuje se mezi potvrzením bankovní záruky a pouhým oznámením bankovní záruky jinou bankou. Banka, která vydala záruční listinu, a banka, jež bankovní záruku potvrdila, ručí solidárně.

Záruční listina

obsahuje částku, do jejíž výše se banka zavazuje ručit a podmínky, za kterých banka záruku poskytuje.

Záruční listina, která je vyhotovena na základě bankovní záruky, není cenným papírem, a nemůže tudíž být předmětem obchodu jako cenný papír. Banka přejímá záruku ve výši celé dlužné částky (případně v celé hodnotě nepeněžitého plnění) nebo ji v záruční listině omezí jen do určité výše.Bankovní záruka je běžná zejména v mezinárodním obchodu »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id94 (32)