Zápočet pohledávek - započtení pohledávky

Způsobilost pohledávek k započtení mají pohledávky soukromoprávního charakteru, způsobilost k započtení nemají pohledávky veřejnoprávního charakteru. K započtení nejsou způsobilé ani pohledávky, jejichž započtení vylučuje zákon nebo dohoda účastníků.

Vymáhání pohledávek - firma Barra s.r.o

Pokud se i Vaše firma dostala do problémů s dlužníky, nebo se chcete dozvědět více jak postupovat v této situaci, obraťte se na **firmu **Barra.cz, s.r.o. Tato firma působí na trhu již 15 let, její hlavní náplní je správa a vymáhání pohledávek. Specializuje se na velké balíky malých pohledávek, případně celá portfolia pohledávek velkých společností. Velkou úspěšnost má i u pohledávek velmi starých často i promlčených. Kromě těchto činností poskytují též služby soukromých detektivů po pátrání ve Vašem zájmu. Společnost má sídlo v Praze, ale působí po celé České republice. Nově též vymáhají pohledávky za ukrajinskými subjekty na území Ukrajiny. Firma Barra s.r.o. patří mezi špičky v oboru vymáhání pohledávek.Započtení pohledávek představuje způsob zániku závazku »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id122 (61)