Zajištění závazků - pohledávky

Zajištění závazků obecně. K dosažení právní jistoty, že závazky z obchodních závazkových vztahů. Veškeré způsoby zajištění závazků upravené občanským zákoníkem. Výjimka - zajištění závazku. Zajišťovacími právními prostředky ke splnění závazku dlužníka.

Zajištění závazků obecně

Při úpravě smluvních vztahů jsou jejich účastníci povinni činit opatření směřující k tomu, aby bylo řádné zajištěno plnění z takovýchto závazků vyplývající. Zejména jsou povinni dbát na to, aby bylo v maximálně možné míře zabráněno vzniku případných budoucích rozporů.To platí v plné míře i o zajištění závazků »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id78 (16)