Zajištění postoupením pohledávky

Zajištění pohledávek, které má věřitel za svým dlužníkem lze zajistit převodem práva k pohledávkám vašeho dlužníka. Zajištění vyžaduje písemnou formu. Zajištění pohledávek je zakotveno v zákoně.

Postoupení pohledávek - zajištění

Dlužník nebo třetí subjekt postoupí věřiteli svoje pohledávky za účelem zajištěni pohledávky věřitele. Zajištění postoupením pohledávky dlužníka nebo pohledávky třetí osoby umožňuje § 554 obč. zák. Pro věřitele nevzniká právo trvalého postoupení pohledávky, ale jen za účelem zajištění jiné pohledávky.Zajištění pohledávky třetí osoby »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id86 (24)