Vznik zajištění závazků

Právní jistota - zajištění závazku. Zástavní právo v obchodních vztazích ze zákona. Ručení v obchodních vztazích ze zákona. Zajištění závazků na základě soudního výroku. Zajištění závazků může vzniknout také právními úkony učiněnými účastníky.

Zajištění závazků na základě soudního výroku

Zajištění závazků na základě soudního výroku může vzniknout např. zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech podle občanského soudního řádu.

Zajištění závazků může vzniknout také právními úkony učiněnými účastníky obchodních závazkových vztahu. Ty mohou být jednostranné i dvoustranné.

a) Zajištění závazků jednostrannými právním úkonem je:

  • ručení (§ 546 a násl. obč. zák. a § 503 a násl. obchod, zák.),
  • uznání závazku (§ 323 obchod, zák.),
  • bankovní záruka (§ 313 a násl. obchod, zák.)

b) Zajištění závazků dvoustranným právním úkonem je:

  • smluvní pokuta,
  • zástavní právo.


««  Ručení v obchodních vztazích ze zákona vzniká

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id79 (17)