Vznik zajištění závazků

Právní jistota - zajištění závazku. Zástavní právo v obchodních vztazích ze zákona. Ručení v obchodních vztazích ze zákona. Zajištění závazků na základě soudního výroku. Zajištění závazků může vzniknout také právními úkony učiněnými účastníky.

Zástavní právo v obchodních vztazích ze zákona vzniká

  • zasílateli k zásilce z uzavřené zasílatelské smlouvy (viz § 608 obchod, zák.),
  • dopravci k zásilce z uzavřené smlouvy o přepravě věci (§ 628 obchod, zák.),
  • skladovateli na skladované věci z uzavřené smlouvy o skladování (§ 535 obchod, zák.),
  • bance k uloženým věcem z uzavřené smlouvy o bankovním uložení věci (§ 707 obchod, zák.),
  • schovateli k listinnému cennému papíru podle smlouvy o jeho uložení uzavřené podle zákona o cenných papírech (§ 34 odsl.l zákona o cenných papírech).


«« Vznik zajištění závazků  Ručení v obchodních vztazích ze zákona vzniká »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id79 (17)