Vznik zajištění závazků

Právní jistota - zajištění závazku. Zástavní právo v obchodních vztazích ze zákona. Ručení v obchodních vztazích ze zákona. Zajištění závazků na základě soudního výroku. Zajištění závazků může vzniknout také právními úkony učiněnými účastníky.

Právní jistota - zajištění závazku

K dosažení právní jistoty, že závazky z obchodních závazkových vztahů budou řádně a včas splněny upravuje občanský zákoník a obchodní zákoník zvláštní zajišťovací právní prostředky k dosažení uspokojení věřitele ze závazku dlužníka, které mohou vzniknout třemi možnými způsoby:

  • přímo ze zákona,
  • na základě soudního výroku
  • právními úkony učiněnými jejich účastníky.

    Přímo ze zákona (kromě obchodního zákoníku i např. podle zákona č. 591/1992 o cenných papírech ve znění změn a doplnění) je možné, aby vzniklo jak zástavní právo, tak i ručení.Zástavní právo v obchodních vztazích ze zákona vzniká »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id79 (17)