Vymáhání směnky

Potřebujete si půjčit peníze rychle a bez zbytečných průtahů? Pak můžete využít možnosti půjčit si peníze na některý z typů směnek. Velmi důležité je se dopředu důkladně seznámit se všemi právy a povinnostmi, které se k té či oné směnce váží.

Pokud by se dlužník například neseznámil se záludnostmi vistasměnky, mohl by na svou neopatrnost opravdu škaredě doplatit. Stejně tak si musí dávat pozor i věřitel, pro kterého je zase zásadní hlídat si datum splatnosti a promlčecí lhůtu.Co je to směnka? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id149 (91)