Vymáhání pohledávek a dluhů Ostrava

Společnost barra.cz, s.r.o. byla založena v roce 1994. Barra.cz působí na trhu tedy již 15 let. Postupem času se hlavní náplní činnosti barra.cz stala správa a vymáhání pohledávek.

Vymáhání pohledávek

Většina firem se někdy dostane do situace, kdy je nucena řešit, jakým způsobem bude vymáhat pohledávky od svých dlužníků. Často i noví majitelé firem řeší otázku, co s velkým balíkem i promlčených pohledávek, které vznikly za bývalého vedení.Vymáhání pohledávek účetním nemusí být optimální »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id123 (62)