Uznání dluhu - uznání pohledávek - vzor

Uznání dluhu je výhodné pro dlužníka i věřitele, protože jinak by věřitel musel svůj požadavek uplatnit u soudu. Podpisem unání dluhu běží nová desetilená promlčovací doba bez ohledu na dobu vzniku pohledávky.

Uznání dluhu je jednostranný právní úkon

tj. právní úkon dlužníka adresovaný věřiteli, kterým dlužník uznává svou pohledávku.

V uznání dluhu musí být výslovně prohlášeno, že dlužník uznává svůj dluh co do důvodu a co do výše a že jej zaplatí. Dluh musí být přesné označen.

Předmětem uznání dluhu může být nejen pohledávka peněžitá, ale i nepeněžitá.Částečné uznání dluhu »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id88 (26)