STYGA - odborník na vymáhání dluhů

Každý, kdo jenom trochu podniká, se s tím už setkal - nebo určitě brzy setká. Provedete práci, dodáte zboží a pak marně čekáte na proplacení Vaší faktury. Telefon nikdo nebere, na dopisy nikdo neodpovídá a zvonek u dveří je hluchý....

V tomto okamžiku mnohé z podnikatelů zachvátí panika. Odhodlání vymoci svou pohledávku vystřídá vztek, který ovšem odnesou kopancem pouze ty vstupní dveře firmy nebo obchodu, který Vám dluží, a na kterých se budete snažit vyjádřit své rozhořčení a frustraci.

Co teď? Jak dostanu své peníze zpět? Copak mám čas někde někoho hledat? Já musím pracovat! A co až ho nakonec najdu? Mám mu vyhrožovat? Prosit?... i takové myšlenky věřitele napadají.

Ti chytřejší tedy nelení a svěří své pohledávky do rukou profesionálů. Je tedy hned úvodem potřeba říci jasně a zřetelně jednu věc:

" NEKOPEJTE DO DVEŘÍ A SVĚŘTE SVÉ POHLEDÁVKY PROFESIONÁLŮM!!! "

**
**Statistika platební morálky ČR »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id2910 (180)