Ručení - pohledávky a závazky

Zavinění věřitele musí ručitel prokázat. Pokud ručitel prokáže zavinění věřitele, nemá věřitel nárok na uspokojení pohledávky vůči ručiteli, i když vůči dlužníkovi má nárok zachován.

Ručením vzniká závazek ručitele

že uhradí závazek dlužníka přímo věřiteli, pokud tak neučiní dlužník. I ručení je jedním ze zajišťovacích institutů pro případ nesplnění povinnosti dlužníka. Ručení upravuje § 546 až § 550 obč. zák. Pro ručení je důležitý vztah věřitele a dlužníka. Ručením tak vznikne i právní vztah mezi ručitelem a věřitelem.Ručení vzniká prohlášením ručitele »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id83 (21)