Relativně neplatný právní úkon - pohledávky

Právní úkon týkající se společného jmění manželů učiněný jedním z manželů, jestliže daný právní úkon nelze považoval za obvyklou správu majetku náležejícího do společného jmění manželů. Důvod neplatnosti se může vztahovat i jen na část právního úkonu.

Relativní neplatnost - pohledávky

Právní úkon však může být též právním úkonem relativně neplatným. Relativní neplatnost právního úkonu nenastává ze zákona (ex lege). Relativně neplatný právní úkon působí právní následky až do doby, kdy je státním orgánem pravomocně neplatnost právního úkonu prohlášena. Relativní neplatnost právního úkonu nastává též v důsledku jednostranného uplatnění účastníkem, který neplatnost nezavinil, je neplatností dotčen a neplatnosti se dovolává, jestliže druhý účastník neplatnost právního úkonu uzná.Ex officio - ex tunc »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id65 (3)