Promlčení pohledávek obchodní zákoník

Promlčení pohledávky podle obchodního zákoníku. Právo se promlčí uplynutím promlčecí doby stanovené zákonem. Promlčují se všechna práva z obchodně právních závazkových vztahů, a to jak práva na plnění, tak práva uskutečnit určily právní úkon.

Promlčení pohledávky podle obchodního zákoníku

Obchodní zákoník obsahuje komplexní úpravu problematiky promlčení. Použití této speciální úpravy obchodního zákoníku má proto přednost před obecnou úpravou občanského zákoníku, tzn., že použití občanskoprávní úpravy je pro obchodně právní vztahy vyloučené. (§ 587 až 408 obchod, zák.)

Výjimkou jsou případy použití úpravy staveni promlčecí doby v případě osoby, která nemá zákonného či ustanoveného zástupce a v případě bezdůvodného obohacení. (Jato otázka je v právní teorii sporná.) Zde se použije občanskoprávní úprava.

  • Právo se promlčí uplynutím promlčecí doby stanovené zákonem.

    Promlčují se všechna práva z obchodně právních závazkových vztahů, a to jak práva na plnění, tak práva uskutečnit určily právní úkon.Výjimkou z promlčení je pouze právo vypověděl smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id102 (40)