Převzetí dluhu

Převzetí dluhu znamená změnu v osobě dlužníka. Převzetí dluhu se souhlasem věřitele. Převzetí dluhu bez souhlasu věřitele. Obsah závazku se převzetím dluhu nemění.Změna v osobě dlužníka může vést ke zhoršení postavení osob poskytujících zajištění závazků

Převzetí dluhu znamená změnu v osobě dlužníka

Převzetí dluhu upravuje § 531 až § 532 obč. zák. Smlouva o převzetí dluhu musí být uzavřena vždy v písemné formě, jinak by se jednalo o neplatný právní úkon. Převzít lze dluh peněžitý i nepeněžitý.

Převzetí dluhu je možné dvěma způsoby, a to:

  • se souhlasem věřitele,
  • bez souhlasu věřitele.


Převzetí dluhu se souhlasem věřitele »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id89 (27)