Právnické služby - rodinné právo

Rodinné právo zahrnuje mnoho oblastí, které si málokdo z nás uvědomuje. Je však důležité mít o nich alespoň základní povědomí dříve, než dojde k situaci, kdy budeme potřebovat právníka.

Povolení uzavřít manželství nezletilému staršímu 16 let

Obecná hranice způsobilosti k uzavření sňatku je shodná s hranicí zletilosti, tedy 18 let. Ve výjimečných případech může platné manželství uzavřít i nezletilý, starší 16 let. V tomto případě ale musí povolení udělit vždy soud. Bez tohoto povolení je manželství neplatné a soud vysloví neplatnost i bez návrhu. Z toho vyplývá několik důležitých závěrů. V žádném případě nemůže soud povolit uzavření manželství nezletilému mladšímu 16 let. Manželství takovým nezletilcem uzavřené by bylo s ohledem na ust. §17a odst. 2 nikoli neplatné, ale zdánlivé, tedy bez jakýchkoliv právních následků.«« Povinnost hradit náklady společné domácnosti Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id143 (84)