Poplatek z prodlení - pohledávky a dlužníci

Prováděcím předpisem je opět nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku. V případě poplatku z prodlení je stanovena jeho výše v promilích nikoli v procentech.

Poplatek z prodlení představující příslušenství pohledávky

se používá pouze ve výjimečných případech stanovených zákonem. Poplatek z prodlení je upraven např. v § 697 občanského zákoníku, dle něhož je povinen platit poplatek z prodlení nájemce bytu, který nezaplatí nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu do pěti dnů po jejich splatnosti. Povinnost platit poplatek z prodlení se vztahuje i na nájemce družstevních bytů.Výše poplatků z prodlení »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id73 (11)