Plularita věřitelů a dlužníků

V případě plurality dlužníků, kteří jsou na základě dohody, soudního rozhodnutí nebo právního předpisu povinni poskytnout plnění jednomu věřiteli společné a nerozdílné, se může věřitel domáhat celého plnění na kterémkoli z takto zavázaných dlužníků.

V případě plurality věřitelů (aktivní solidarita)

může u dělitelného plnění každý z věřitelů požadovat jen svůj díl, a není-li jiné dohody, je dlužník oprávněn uspokojil každého z věřitelů rovným dílem. U nedělitelného plnění, ne jsou-li věřitelé oprávněni společně a nerozdílné (solidárně) a není-li jiné dohody, může dlužník plnit kterémukoliv z věřitelů, a tím se zprostit svého závazku ve vztahu ke všem věřitelům, neboť splněním jednomu z věřitelů dluh zanikne. Pokud se spoluvěřitelé nedohodnou, může dlužník splnit dluh tím, že složí to, co je dlužen, do soudní úschovy. Jsou-li věřitelé oprávněni společné a nerozdílně (solidárně), může kterýkoli z věřitelů žádat celé plnění a dlužník je povinen plnit tomu z věřitelů, který požádá první, ostatní věřitelé pak již od něho nemohou nic žádat.V případě plurality dlužníků (pasivní solidarita) »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id66 (4)