Odstupné - finanční náhrada

Odstupné představuje možnost jedné smluvní strany vyvázat se ze smlouvy s povinností poskytnout druhé smluvní straně odstupné jako určitou finanční kompenzaci újmy, která jí může odstoupením od smlouvy vzniknout.

Odstupné představuje jeden ze způsobů zániku závazku

Občanský zákoník problematiku odstupného jako způsobu zániku závazku samostatně neupravuje. Proto pokud tento způsob zániku závazku účastnici občanskoprávních vztahů uvažují využít, musejí si sjednat odstupné ve smlouvě. Odstupné představuje možnost jedné smluvní strany vyvázat se ze smlouvy s povinností poskytnout druhé smluvní straně odstupné jako určitou finanční kompenzaci újmy, která jí může odstoupením od smlouvy vzniknout. V případě sjednání odstupného není nutné uváděl při odstoupení od smlouvy důvod odstoupení, stačí odstoupit s odkazem na sjednané odstupné. Forma takového odstoupení od smlouvy není zákonem předepsána.Odstoupení od smlouvy »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id120 (59)