Oddlužení - Ústí nad Labem a okolí

Do finančních potíží se mohou dostat jak fyzické, tak právnické osoby. Neschopnost splácet své závazky je poměrně častým úkazem. A vzhledem k vyvíjející se ekonomické situaci lze říci, že případů bude přibývat.

Oddlužení - Ústí nad Labem a okolí

Co dělat v případě, že sami budeme stát před situací, že nebudeme schopni zaplatit faktury, složenky, platby? Požádat snad o půjčku, či další půjčku, protože již jednu, či více máme? Splácení půjčky další půjčkou není žádný ojedinělý případ. Bohužel však může vést k ještě větším těžkostem, kdy se dostaneme do kolotoče splátek, úroků, poplatků. Nebo dělat tzv. mrtvého brouka s tím, že ono se to nějak samo vyřeší, zahladí apod.? Ani jedno zmiňované řešení nepřinese kýžený efekt, který bychom si v konečném důsledku přáli. Stejně tak, jako uvažování o případném sáhnutí si na život, což by situaci také neřešilo, a přineslo mnoho smutku, bolesti, trápení. Řešení tu rozhodně je, a spočívá v insolvenci právnických subjektů a oddlužení fyzických osob.

  • Oddlužení - Ústí nad Labem a okolí


Insolvence právnických subjektů »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id110 (48)