Neplacení výživného, dopady

V České republice je jedna z nejvyšších rozvodovostí v Evropě. Z toho vyplývají i problémy kolem výživného na děti z těchto rozvedených rodin. Často dochází k placení výživného až po zásahu soudu.

Neplacení výživného a ztráta řidičského průkazu

V případě neplacení výživného je možné exekučně zabavit nejen majetek, ale i řidičský průkaz. K tomu dochází zejména tehdy, kdy je povinný rodič nemajetný, anebo majetek má, ale ten není dohledatelný, pracuje na černo, a tudíž jeho příjem není možné zajistit. Dalším důvodem zabavení řidičského průkazu je i to, že byl povinný rodič trestán pro neplacení výživného, ale nedošlo k žádné nápravě. Zabavený řidičský průkaz může být povinnému rodiči vrácen až po zaplacení dlužného výživného.«« Exekuční dohled nad placením výživného Neplacení výživného a trestní oznámení »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id180 (122)