Neplacení výživného, dopady

V České republice je jedna z nejvyšších rozvodovostí v Evropě. Z toho vyplývají i problémy kolem výživného na děti z těchto rozvedených rodin. Často dochází k placení výživného až po zásahu soudu.

Exekuční dohled nad placením výživného

Zásluhou nové právní úpravy se možnosti exekutorů vůči neplatícím rodičům ještě rozšířily. Pokud povinný rodič výživné neplatí, může se stát, že jeho platební morálku zcela převezme exekutorský úřad. V tom případě bude povinný rodič zasílat výživné na účet exekutora a ten ho pak přepošle rodiči, který má dítě v péči.«« Neplacení výživného a exekuce Neplacení výživného a ztráta řidičského průkazu »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id180 (122)