Neplacení výživného, dopady

V České republice je jedna z nejvyšších rozvodovostí v Evropě. Z toho vyplývají i problémy kolem výživného na děti z těchto rozvedených rodin. Často dochází k placení výživného až po zásahu soudu.

Co dělat při neplacení výživného

Nedostatek financí je běžný u téměř všech rozvedených manželství, i u rodičů samoživitelů. Pokud pak povinný rodič neplatí výživné, ať už výživné stanovené dohodou, nebo soudně, stává se finanční situace problematickou. V první fázi pro dočasné řešení může rodič, který má děti v péči požádat o sociální dávky. Současně však musí oslovit bývalého partnera, povinného rodiče, aby sjednal nápravu a výživné zaslal, co nejdříve. Pokud toto nepomůže, pak je na řadě obrácení se na soud. Podání žaloby na povinného rodiče znamená, že pokud pracuje, bude mu výživné strháváno přímo z platu zaměstnavatelem. Placení výživného má přednost před všemi ostatními platbami. Není-li možnost strhávání z platu, je na řadě exekuce.«« Výživné podle tabulek Neplacení výživného a exekuce »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id180 (122)