Neplacení výživného, dopady

V České republice je jedna z nejvyšších rozvodovostí v Evropě. Z toho vyplývají i problémy kolem výživného na děti z těchto rozvedených rodin. Často dochází k placení výživného až po zásahu soudu.

Výživné podle tabulek

Výživné je možné stanovit dohodou mezi bývalými partnery, nebo je stanoveno soudním rozhodnutím. V případě soudního rozhodnutí se výživné odvíjí od příjmu povinného rodiče, věku dítěte, jeho dosavadního stylu života během manželství a také jeho zdravotní stavu. Kromě toho se zohledňuje i to, zda povinný rodič uzavře další manželství, má další děti, nebo i to, zda se dostane do tíživé finanční situace. Výše výživného se stanoví podle čistého příjmu povinného rodiče. Jde tedy o příjem, který obdrží zaměstnanec od zaměstnavatele na svůj bankovní účet. Výživné na jedno dítě se pohybuje od 11 do 25 % příjmu povinného rodiče. Poněvadž však není možné, zvláště pokud povinný rodič založí další rodinu a má děti, výživné jednoduše sčítat, tak bývá stanoveno podle dané situace. Přesto může dosahovat až 60 % příjmu povinného rodiče.

  • Výživné na dítě do 5 let je 11 až 15 % čistého příjmu.
  • Výživné na dítě ve věku 6 až 9 let je 13 až 17 % čistého příjmu.
  • Výživné na dítě ve věku 10 až 14 let je 15 až 19 % čistého příjmu.
  • Výživné na dítě ve věku 15 až 17 let je 16 až 22 % čistého příjmu.
  • Výživné na dítě starší 18 let je 19 až 25 % čistého příjmu.


«« Děti, rozvod a výživné Co dělat při neplacení výživného »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id180 (122)