Neplacení výživného, dopady

V České republice je jedna z nejvyšších rozvodovostí v Evropě. Z toho vyplývají i problémy kolem výživného na děti z těchto rozvedených rodin. Často dochází k placení výživného až po zásahu soudu.

Děti, rozvod a výživné

Rozvod není jen nepříjemnou zkušeností pro manželé. Je i velmi nepříjemným zážitkem pro jejich děti. Ty nerozumí důvodům rozvodu. Většinou, pokud rodiče fungují, jak mají, mají je děti rády oba stejně. Najednou je vše jinak. A to děti pocítí po všech stránkách. Rozvod má vliv na jejich psychický vývoj, pohled na život, a dotkne se jich i po finanční stránce. Rozvedení rodiče si hledají nové partnery a děti tomu přihlížejí. V případě dalších sourozenců se musí o vše dělit. Je toho mnoho, co děti v rozvedených manželstvích tíží a trápí. Problém nastává i v případě, že rodič, kterému je stanoveno výživné neplatí.«« Rozvod a alimenty Výživné podle tabulek »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id180 (122)