Neplacení výživného, dopady

V České republice je jedna z nejvyšších rozvodovostí v Evropě. Z toho vyplývají i problémy kolem výživného na děti z těchto rozvedených rodin. Často dochází k placení výživného až po zásahu soudu.

V posledních letech úhrnná rozvodovost v České republice dosahuje téměř padesáti procent. Přitom návrh na rozvod podávají až ze dvou třetin ženy. Což samozřejmě neznamená, že dítě vždy dostane do péče právě žena. V dnešní době se stále častěji setkáváme s případy, kdy otec je pro dítě důležitější než matka. Což ukazuje na nové pohledy na rodinu. Kromě rozvedených domácností je i velmi vysoké procento dětí, jejichž rodiče se nikdy nevzali a žijí spolu takzvaně na psí knížku, anebo spolu nežijí vůbec. I zde však platí vyživovací povinnost pro oba rodiče. Manželství, není základem pro stanovení vyživovací povinnosti. Základem je určení otce a matky. Ti jsou odpovědní za své dítě, ať jsou sezdáni či nikoli. Tedy to, že například otec nemá zájem o dítě, ještě neznamená, že nemusí platit výživné.Rozvod a alimenty »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id180 (122)