Exekutor - co smí a co už ne

Pokud nás postihne exekuce, málokdo má odvahu čelit často nemorálním i nezákonným praktikám některých exekutorů. Je dobré vědět, jak má exekuce probíhat, jak a kdy se můžeme exekutorům účinně a s klidnou hlavou postavit.

Chci dluh vyrovnat, nemám z čeho…

Máme-li zájem svůj závazek vůči věřiteli splnit, ale momentálně jsme ve finanční tísni, můžeme písemně požádat exekutora o odklad nebo přechodné snížení splátek a žádost dostatečně doložit (potvrzení z Úřadu práce, doklad o dlouhodobém pobírání nemocenské dávky a podobně). Můžeme také navrhnout řešení formou Exekutorského zápisu. V obou případech naše jednání působí věrohodně a podle toho s námi exekutor bude jednat. Splnění závazku formou Exekutorského zápisu si musíme dobře rozmyslet. Jedná se o veřejnou listinu, s přesně vymezeným obsahem: datum a místo úkonu, jméno a sídlo exekutora, jména, bydliště a rodná čísla svědků, údaj o ověření totožnosti svědků, obsah a schválení úkonů všemi účastníky, označení osoby-dlužníka, která se ke splnění závazku zavázala, označení osoby oprávněné-věřitele, výši, předmět a dobu plnění. V případě, že dlužník závazek nesplní přesně podle Exekutorského zápisu, exekutor má právo nekompromisně vyžadovat okamžité plnění. Nemysleme si, že pokud jsme nemajetní, dojde časem ke** zrušení exekuce** – vždycky nás dožene, navíc s daleko vyššími náklady a nezapomínejme, že dluhy se dědí!«« Co exekutor musí Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id176 (118)