Exekutor - co smí a co už ne

Pokud nás postihne exekuce, málokdo má odvahu čelit často nemorálním i nezákonným praktikám některých exekutorů. Je dobré vědět, jak má exekuce probíhat, jak a kdy se můžeme exekutorům účinně a s klidnou hlavou postavit.

Co exekutor musí

Exekutor se především musí chovat slušně. Pokud tedy exekutor na nás mezi dveřmi huláká, že je exekutor, vyžaduje okamžitou úhradu dlužné částky nebo nám doma nezbyde ani hrníček na kafe, nepropadejme panice a klidně ho požádejme o předložení služebního, popřípadě i občanského průkazu a opišme si jeho jmého. Vyžádejme si předložení usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkaz s kulatým razítkem a podpisem exekutora (někdy totiž ani nevíme nebo si neuvědomíme o jakou exekuci se jedná). Pokud exekutor odmítne prokázat svoji totožnost, klidně volejme** linku 158** a požádejme o pomoc. V případě, že je vše v pořádku exekutor provede soupis věcí a je povinen nám dát osobně podepsanou kopii. Na předání kopie trvejme, stává se totiž, že exekutor jen slíbí, že nám ji pošle poštou. Exekutor nesmí sepsat-zabavit věci, u kterých je nepochybně prokázáno, že nepatří nám dlužníkům, v opačném případě na něho podejme stížnost.

Stížnost na postup soudního exekutora a jeho zaměstnanců

Stížnost můžeme podat u Exekutorské komory České republiky, musíme však zvážit, zda u této instituce opravdu pochodíme. Stížnosti totiž prověřují zase pouze exekutoři. Se stížností spíše pochodíme u Státního dohledu nad exekuční činností, který vykonává Ministestvo spravedlnosti, předseda okresního soudu, do jehož obvodu byl exekutor jmenován a předseda okresního soudu, který exekutora pověřil provedením exekuce v daném případě. V případě, že nám jednáním exekutora vznikne prokazatelná škoda, budeme odškodněni, popřípadě na něho můžeme podat i trestní oznámení.

Jsem vlastníkem, nikoli dlužníkem

Pokud exekutor zabaví věci třetí osobě, která není dlužníkem, tato osoba požádá do třiceti dnů exekutora o vyškrtnutí věcí ze seznamu s prokázáním vlastnictví. Pokud exekutor žádosti nevyhoví, může opět do třiceti dnů požádat soud, který exekuci nařídil o vyloučení věcí z exekuce. Po dobu řízení v obou případech exekutor nesmí označení nebo již zabavené věci prodat.«« Co exekutor nesmí Chci dluh vyrovnat, nemám z čeho… »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id176 (118)