Exekutor - co smí a co už ne

Pokud nás postihne exekuce, málokdo má odvahu čelit často nemorálním i nezákonným praktikám některých exekutorů. Je dobré vědět, jak má exekuce probíhat, jak a kdy se můžeme exekutorům účinně a s klidnou hlavou postavit.

Co ještě může exekutor

Exekutor může vstoupit do bytu, firmy a dalších prostor o nichž se domnívá, že tam máme svůj majetek, a to i bez naší přítomnosti. Za asistence policie může překonat zámek, pořídit soupis a označení movitých věcí a na rozdíl od soudního vykonavatele je může rovnou odvést. Pokud** dlužník svůj dluh neuhradí**, zabavené věci se v dražbě prodají za třetinovou cenu. Tím se ale** dluh** nemusí vyrovnat, naopak se může ještě zvýšit, neboť veškeré úkony spojené s výkonem exekuce včetně odměny pro exekutora hradí dlužník. Vždy se proto vyplatí s exekutorem spolupracovat a předcházet dalším problémům. V krajním případě může exekutor dlužníka předvolat k prohlášení o majetku a pokud dlužník uvede nepravdivé nebo neúplné údaje, může na dlužníka podat trestní oznámení. To může podat i při zjištění, že dlužník majetek skrývá nebo převádí na jinou osobu.«« Ochrana osobních údajů neplatí Co exekutor nesmí »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id176 (118)