Exekutor - co smí a co už ne

Pokud nás postihne exekuce, málokdo má odvahu čelit často nemorálním i nezákonným praktikám některých exekutorů. Je dobré vědět, jak má exekuce probíhat, jak a kdy se můžeme exekutorům účinně a s klidnou hlavou postavit.

Ochrana osobních údajů neplatí

Exekutor má právo si zjistit veškeré naše osobní údaje: jméno, příjmení (i jeho změny), datum a místo narození, rodné číslo, trvalý pobyt včetně adres předchozích pobytů, majetkové poměry, rodné číslo manžela nebo manželky a další údaje. Orgány státní správy, samosprávy, obce, notáři, banky, katastrální úřady, zaměstnavatelé, registr motorových vozidel, pojišťovny, správa sociálního zabezpečení, penzijní fondy, případně další instituce jsou povinni sdělit exekutorovi údaje o majetku dlužníka.«« Práva exekutora Co ještě může exekutor »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id176 (118)