Exekutor - co smí a co už ne

Pokud nás postihne exekuce, málokdo má odvahu čelit často nemorálním i nezákonným praktikám některých exekutorů. Je dobré vědět, jak má exekuce probíhat, jak a kdy se můžeme exekutorům účinně a s klidnou hlavou postavit.

Práva exekutora

Exekutor je vázán právními předpisy a rozhodnutími soudu, o způsobu provedení exekuce však rozhoduje sám. Musí co nejefektivnějším způsobem vymoci dlužnou částku, měl by však postupovat přiměřeně i v souladu se zájmy věřitele. To znamená, že pokud to výše dlužné částky umožňuje a k jejímu vymožení postačí zablokování účtu, na kterém je dostatek finančních prostředků k úhradě dluhu i nákladů exekuce, neměl by postihovat další dlužníkův majetek, tj. mzdu povinného, ani zabavit jeho movitý a už vůbec ne nemovitý majetek.«« Exekuce v praxi Ochrana osobních údajů neplatí »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id176 (118)