Exekutor - co smí a co už ne

Pokud nás postihne exekuce, málokdo má odvahu čelit často nemorálním i nezákonným praktikám některých exekutorů. Je dobré vědět, jak má exekuce probíhat, jak a kdy se můžeme exekutorům účinně a s klidnou hlavou postavit.

Exekuce v praxi

Zákon č. 120/2001 Sb., který obsahuje Exekuční řád je celkem obsáhlý a v některých pasážích může být pro obyčejného smrtelníka těžko pochopitelný. Podle tohoto zákona má exekutor poměrně značné pravomoci. Pokud jsme z jakéhokoli důvodu neodvrátili výkon exekuce, exekutor může provést exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů, prodejem movitých věcí a nemovitostí, přikázáním pohledávky u bank a všech ostatních peněžních institucí (stavební spořitelny, pojišťovny, podílové fondy apod.), popřípadě prodejem firmy nebo firemních podílů. V jednom exekučním řízení může exekuci provést všemi těmito způsoby.«« Exekutor - co smí a co už ne Práva exekutora »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id176 (118)