Dohoda věřitele s dlužníkem

Novace. Dissoluce. V důsledku novace zanikají práva a povinnosti účastníků z jejich dosavadního právního vztahu, a tím i možnost použít v novém vztahu případné námitky promlčení týkající se původního zrušeného závazku.

Novace

Novace (privativní novace) je dohoda věřitele s dlužníkem, kterou nahrazují dosavadní závazek závazkem novým. Dosavadní závazek v důsledku toho zaniká a dlužník je povinen plnit závazek nový. Dohoda věřitele s dlužníkem se může týkat jak celého dosavadního závazku, tak i jen jeho části. Jednou dohodou může být nahrazeno i několik dosavadních závazků.Upravení závazků věřitele a dlužníka »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id114 (52)