Diskontní sazba - pohledávky a úroky z prodlení

Prováděcí předpis - výše úroků a poplatků z prodlení. Diskontní sazba. Vývoj diskontní sazby. Výpočet úroku z prodlení odvozený od diskontní sazby. Novelizace znění diskontní sazby.

Prováděcí předpis - výše úroků a poplatků z prodlení

Prováděcím předpisem, na který občanský zákoník ohledně výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení odkazuje, je nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku. Dle § 1 tohoto nařízení vlády ze dne 8. 6. 1994 ve znění platném do 27. 4. 2005 činí výše úroků z prodlení ročně dvojnásobek diskontní sazby stanovené Českou národní bankou platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu. Tento způsob stanovení výše úroků z prodlení nahradil do té doby existující fixní úrokovou sazbu ve výši 3%. V roce 2001 t souvislosti s novelou obchodního zákoníku byl nový systém stanovení výše úroků z prodlení převzal i pro obchodně právní vztahy.Diskontní sazba »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id71 (9)