Advokátní kancelář - Plzeň

Na advokátní kancelář je možné se obrátit v oblasti správního, trestního, obchodního, občanského, pracovního, či rodinného práva. Dluží Vám kamarád zapůjčené peníze? Potřebujete pomoc s dlužným výživným?

Nejen v těchto uvedených věcí, můžete využít profesionálních služeb advokáta. Možná váháte, zda nejprve neoslovit například vymahače dluhů, a to třeba z cenových důvodů. Ovšem vymahač dluhů s největší pravděpodobností nebude vyškoleným právníkem. Kromě toho, advokát je také pojištěný v případě, že by Vám svým výkonem případně způsobil nějakou škodu. Navíc advokát zachovává mlčenlivost a rozhodně se nestane, že by informace od Vás řečené, dával „k dobrému“ v restauraci, či doma apod.Nabídka služeb advokátní kanceláře »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id140 (81)