Vymáhání pohledávek podle práva EU

Česka republika přistoupila k EU na základě Smlouvy o přistoupeni význam teto smlouvy spočívá v tom, že ČR přebírá k 1. květnu 2004 určité závazky pro právní systém, které spočívají v podřazeni se právu EU a jejím orgánům.

Evropsky platebním rozkaz

prozatím účinný není, i když v návrhu na vytvořeni evropského platebního rozkazu článek 19 stanovuje, že evropsky platební rozkaz vstoupí v účinnost k 1. lednu 2006. Účinný se však podle všech dostupných informací zatím nestal. Dá se ale předpokládat, že nařízení o vytvořeni evropského platebním rozkazu nabude účinnosti v nejbližší době.

Tato skutečnost je důležitá proto, že vymáhat pohledávky podle těchto právních nástrojů EU je možné pouze na základě rozhodnutí, smírů nebo úředních listin vydaných po nastoupeni jejích účinnosti. Nařízení jsou přímo účinná, což znamená, že se jich adresát může dovolávat přímo u vnitrostátních soudů, aniž by nařízení byla nějakým způsobem implementována do českého právního řadu.«« Ve smyslu čl. 10 Ústavy přejala ČR i právo EU Official Journal (úřední věstník) »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id101 (39)