Vymáhání pohledávek podle práva EU

Česka republika přistoupila k EU na základě Smlouvy o přistoupeni význam teto smlouvy spočívá v tom, že ČR přebírá k 1. květnu 2004 určité závazky pro právní systém, které spočívají v podřazeni se právu EU a jejím orgánům.

Společenství EU si stanovilo za cil udržovat a rozvíjet zónu bezpečnosti a práva

ve které bude zajištěn volny pohyb osob. Za tímto účelem má společenství přijmout mimo jiné i opatřeni v oblasti soudním spolupráce v občanskoprávních a obchodně právních vztazích s mezinárodním prvkem, která jsou nezbytná pro řádné fungování vnitřního trhu. Tato opatřeni zahrnuji mimo jiné zlepšeni a zjednodušeni systému mezinárodního doručování soudních písemnosti, spoluprací při opatřovaní důkazů, uznávaní a výkon soudních a mimosoudních rozhodnutí v občanských a obchodních právních vztazích.S pohledávkami a jejích vymáháním úzce souvisí tato nařízení(společenství) EU »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id101 (39)