Nový zákoník práce 2012

Pracovně - právní vztahy zajímají všechny ekonomicky aktivní lidi. Ty se řídí zákoníkem práce, který by osoby zapojené do pracovního procesu měly znát. Protože se průběžně upravuje, je dobré se orientovat i v jeho dodatcích a změnách.

Zákoník práce zajímá každého ekonomicky aktivního člověka. Jeho obsah upravuje** vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem**. Proto by se s jeho obsahem měl seznámit každý, kdo začíná pracovat nebo startuje svou podnikatelskou dráhu. I tady, podobně jako u jiných zákonů, dochází k jeho úpravám, proto bychom měli věnovat rovněž pozornost změnám, ke kterým po dobu našeho zapojení do pracovního procesu nezřídka dochází. Zákoník práce je obsahem zákona číslo 65/ 1965 sbírky. Tato původní verze prošla mnoha úpravami. Poslední byly letos. Avšak nové změny nás opět čekají od ledna roku 2012.Závislá a nelegální práce »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id171 (113)