Vztah promlčení a prekluze

Prekluzivní lhůty jsou obvykle kratší než lhůty promlčecí často šestiměsíční, jsou spojeny zejména s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Promlčení je bližší povaze občanskoprávních vztahů, které jsou založeny na dispozitivní povaze jeho ustanovení.

Promlčení a prekluze jsou právní instituty mající určitou podobnost

která spočívá zejména v tom, že s promlčením i prekluzi jsou spojeny nepříznivé následky pro věřitele, který své právo neuplatnil v zákonem stanovené lhůtě. Nutí proto věřitele k výkonu jejich práv ve stanovených lhůtách.Promlčení a prekluze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id109 (47)