Výpověď - smlouva na dobu neurčitou

Výpověď je neúčinná ohledně závazku zdržet se nějaké činnosti, pokud z jeho povahy nebo ze smlouvy vyplývá, že závazek je rasově neomezen. Zdržet se nějaké činnosti znamená upustit od činnosti, k níž je subjekt oprávněn.

Kdy lze vypovědět smlouvu na neurčitou dobu

Smlouva uzavřená na dobu neurčitou, jejímž předmětem je závazek k opakované nebo nepřetržité činnosti, závazek zdržel se určité činnosti nebo závazek strpět určitou činnost, může byl smluvními stranami vypovězena.Stanovení doby účinnosti smlouvy »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id117 (55)