Vymáhání alimentů

Jak si vymoci výživné? Ocitli jste se v situaci, kdy nevíte, jak zajistit, aby dítě dostávalo vše to, co mu náleží? Pokud přemýšlíte, jak vymoci alimenty na dítě a to za celou dobu, co povinný rodič neplnil svoji vyživovací povinnost, zde najdete rady.

Na závěr

Vymáhání výživného je tedy možné řešit několika způsoby. Buď se obrátit na policii ČR, jde-li o trestný čin, nebo se obrátit na exekutora. **V každém případě je důležité určitý postup důkladně zvážit. Uvědomte si, že Vám jde především o blaho dítěte, o to, aby se mu dostalo všechno to, co mu patří. Proto volte kroky, o kterých se domníváte, že povedou nejsnáze a nejrychleji **k vymožení dlužné částky. Hlavní prioritou při vymáhání alimentů je získání celé dlužné částky. Nedovolte, aby Vaše dítě trpělo kvůli lehkovážnému chování jednoho z rodičů. Na nic nečekejte a začněte řešit celou situaci okamžitě.«« Výhody vymáhání výživného exekutorem? Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id183 (125)