Vymáhání alimentů

Jak si vymoci výživné? Ocitli jste se v situaci, kdy nevíte, jak zajistit, aby dítě dostávalo vše to, co mu náleží? Pokud přemýšlíte, jak vymoci alimenty na dítě a to za celou dobu, co povinný rodič neplnil svoji vyživovací povinnost, zde najdete rady.

Výhody vymáhání výživného exekutorem?

Při vymáhání alimentů exekuční cestou bývá zaznamenáváno více úspěchů. Lidé mají obecně z exekutorů strach a jejich návštěvy nejsou příjemné nikomu. Navíc v okamžiku, kdy jim hrozí srážky ze mzdy nebo rozprodání jejich majetku, většinou udělají mnohem více pro to, aby dluh zaplatili. Výživné se však vyplatí oprávněnému vymáhat exekuční cestou i tehdy, když ví, že v aktuální chvíli exekutor po bývalém partnerovi nic nezmůže. Je totiž dosti možné, že v budoucnu se změní finanční situace povinného, nebo získá majetek či příjem a vymáhání se může obnovit. Po dobu, co je však výživné exekučně vymáháno, neběží promlčecí lhůta, což je pro oprávněného dosti podstatné.«« Kdy se výživné promlčuje Na závěr »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id183 (125)