Vymáhání alimentů

Jak si vymoci výživné? Ocitli jste se v situaci, kdy nevíte, jak zajistit, aby dítě dostávalo vše to, co mu náleží? Pokud přemýšlíte, jak vymoci alimenty na dítě a to za celou dobu, co povinný rodič neplnil svoji vyživovací povinnost, zde najdete rady.

Kdy se výživné promlčuje

Výživné jako celek se nepromlčuje. Promlčet se dají jednotlivé částky. Doba promlčení je různá. Jestliže si výživné ujednali mezi sebou partneři např. písemnou dohodou, bez toho, aby výživné stanovil soudce, pak je promlčecí doba jednotlivých splátek 3 roky. Jestliže bylo výživné stanoveno rozhodnutím soudu, pak se jednotlivé splátky promlčují** po deseti letech**. A jestliže bylo nebo aktuálně je výživné vymáháno exekutorem, tak po dobu vymáhání se promlčecí lhůta zastaví.«« Vymáhání alimentů prostřednictvím exekutora Výhody vymáhání výživného exekutorem? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id183 (125)