Vymáhání alimentů

Jak si vymoci výživné? Ocitli jste se v situaci, kdy nevíte, jak zajistit, aby dítě dostávalo vše to, co mu náleží? Pokud přemýšlíte, jak vymoci alimenty na dítě a to za celou dobu, co povinný rodič neplnil svoji vyživovací povinnost, zde najdete rady.

Vymáhání alimentů prostřednictvím exekutora

Pokud má oprávněný rodič rozsudek, kterým bylo stanoveno výživné na dítě **a povinný přesto svou vyživovací povinnost neplní, pak může oprávněný pověřit vymáháním částky exekutora. Exekutora si může každý člověk zvolit sám, podle vlastního uvážení. Nejlepší je, má-li člověk na exekutora doporučení od svých známých nebo se o dobrých a úspěšných exekutorech dočte v různých internetových diskuzích. Seznam exekutorů si může každý najít dle místa svého bydliště na internetových stránkách exekutorské komory**. Aby byla exekutorská činnost zahájena, nemusíte sepisovat žádná oznámení, prohlášení, a podobně, ale stačí, když exekutora kontaktujete a exekutor s Vámi již vše potřebné sepíše. Při exekutorském vymáhání alimentů se neplatí poplatky ani zálohy za vymáhání. Poté, co je sepsán záznam s exekutorem, je již všechno v jeho režii. Jestliže povinný pracuje, je jednou z možností provádět srážky **pravidelně každý měsíc  Další možností je **zablokovat mu účet. Pokud ani toto řešení není efektivní, pak je možné prodat jeho **movitý majetek **a z peněz prodejem získaných zaplatit dluh oprávněné.«« Podle čeho se posuzuje povinný rodič při stavení výše alimentů? Kdy se výživné promlčuje »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id183 (125)