Vymáhání alimentů

Jak si vymoci výživné? Ocitli jste se v situaci, kdy nevíte, jak zajistit, aby dítě dostávalo vše to, co mu náleží? Pokud přemýšlíte, jak vymoci alimenty na dítě a to za celou dobu, co povinný rodič neplnil svoji vyživovací povinnost, zde najdete rady.

Podle čeho se posuzuje povinný rodič při stavení výše alimentů?

U povinného rodiče se bere v úvahu hodnota jeho majetku, jeho příjmy i výdaje, jaké má zaměstnání, zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika, zda má jiné vyživovací povinnosti, na kolik dětí a v jaké výši (v takovém případě je potřeba zjistit kompletní informace od ostatních oprávněných matek, zda jim řádně plní vyživovací povinnost na jejich děti), důležité jsou všechny jeho náklady na živobytí, včetně toho, zda požívá alkohol, zda kouří, atd. Hodnotí se jeho zájem o dítě, zda mu kupuje dárky, zda mu platí kroužky nebo mu jiným způsobem přispívá, zda o něj jeví zájem, zda ho navštěvuje, jak často, atd. Pokud povinný v rámci soudního řízení neprokáže své příjmy tím, že předloží veškeré listiny a podklady potřebné k posouzení jeho majetkových poměrů a soud nebude mít možnost zjistit skutečný stav majetkových poměrů, na základě kterých by o výši výživného rozhodl, platí, že průměrný měsíční příjem povinného je pětadvacetinásobek částky životního minima.«« Vymáhání alimentů exekuční cestou Vymáhání alimentů prostřednictvím exekutora »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id183 (125)