Vymáhání alimentů

Jak si vymoci výživné? Ocitli jste se v situaci, kdy nevíte, jak zajistit, aby dítě dostávalo vše to, co mu náleží? Pokud přemýšlíte, jak vymoci alimenty na dítě a to za celou dobu, co povinný rodič neplnil svoji vyživovací povinnost, zde najdete rady.

Vymáhání alimentů exekuční cestou

Řešením celé nepříjemné situace, která dostává oprávněného rodiče častokrát do velmi tíživé finanční situace, zvláště v případě, kdy je ještě matka na mateřské či rodičovské dovolené, může být podání přímo exekučního návrhu s pověřením konkrétního soudního exekutora. Soudní exekutor následně zvolí způsob, jak dlužné po povinném vymoci. Co je ale důležité, je správný výběr soudního exekutora, protože ne každý postupuje s razantností, jaké je v mnoha případech potřeba. Spolu s možností vymožení dlužného výživného se oprávněnému nabízí možnost nechat si navýšit výživné. V tomto případě se postupuje tak, že oprávněný si podá u místně příslušného okresního nebo městského soudu žalobu na zvýšení výživného pro své nezletilé dítě. U zvýšení výživného není zákonem stanoveno, jakou minimální částku lze žádat. Neexistují na to ani žádné závazné tabulky, podle kterých se musí soud řídit. Soud posuzuje každý případ individuálně a přihlíží k majetkovým poměrům obou rodičů, k jejich možnostem a schopnostem, které se samozřejmě s postupem času mění. Je potřeba myslet na to, že životní úroveň dítěte má být zcela shodná s životní úrovní rodičů a toto pravidlo má přednost před všemi ostatními pravidly. Soud při stanovení výživného i při jeho navyšování přihlíží k věku dítěte, k jeho zdravotnímu stavu, k jeho zájmům, zálibám, ke sportovním aktivitám, které provozuje, a k dalším důležitým faktorům, které jeho **životní úroveň **ovlivňují.«« Jak se řeší neplacení výživného? Podle čeho se posuzuje povinný rodič při stavení výše alimentů? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id183 (125)