Vymáhání alimentů

Jak si vymoci výživné? Ocitli jste se v situaci, kdy nevíte, jak zajistit, aby dítě dostávalo vše to, co mu náleží? Pokud přemýšlíte, jak vymoci alimenty na dítě a to za celou dobu, co povinný rodič neplnil svoji vyživovací povinnost, zde najdete rady.

Jak se řeší neplacení výživného?

V naprosté většině případů se neplacení výživného řeší tím způsobem, že jeden z rodičů, zpravidla matka, se dostaví na policii, kde celou věc oznámí s uvedením konkrétních informací, od kdy povinný na dítě neplatí a kolik za jaké období na výživném dluží. V mnoha případech je již tento počin úspěšný, neboť povinný je vyzván, aby celou dlužnou částku uhradil, čímž má možnost se vyhnout soudnímu procesu. Pokud tak neučiní, přechází věc k soudu, kde dostane obžalovaný trest, nejčastěji v podobě podmínky, ovšem může být potrestán i trestem odnětí svobody. Matka však v případě potrestání povinného nemá nárok na získání peněz zpět. Aby bylo možné neplacení výživného kvalifikovat jako trestný čin, musí být splněny určité podmínky. A to – že povinný si neplní vyživovací povinnost soustavně a po delší dobu. Tou se zpravidla rozumí minimálně 4 měsíce.«« Vymáhání alimentů Vymáhání alimentů exekuční cestou »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id183 (125)