Splnění dluhu podle obchodního zákoníku

Úprava problematiky zániku pohledávky. Dlužník a řádné plnění. Plnění dluhu dlužníkem. V případě, že má tentýž dlužník plnit věřiteli několik závazků. Akreditiv, směnky a šeky - pohledávky. Zrušení směnečného nebo šekového platebního rozkazu.

Úprava problematiky zániku pohledávky

je provedena v obchodním zákoníku komplexně, proto je na vztahy obchodně právní vyloučeno použití úpravy občanskoprávní. Úprava je však provedena v obou předpisech obdobným způsobem, s určitými odlišnostmi.Dlužník a řádné plnění »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id113 (51)