Splnění dluhu podle občanského zákoníku

Poskytnutí plnění dlužníkem a přijeli plnění věřitelem jsou dva samostatné právní úkony. K splnění dochází na základě jednostranného právního úkonu dlužníka, kterým poskytuje věřiteli určité plnění s úmyslem splnit svůj dluh.

Co je řádné a včasné splnění dluhu

Co je podle občanského zákoníku v daném případě řádným a včasným splněním, vyplývá ze smlouvy, příp. z jiného dokumentu, např. rozsudku soudu, právního předpisu. Řádné splnění může spočívat v povinnosti něco dát, něco vykonat, něčeho se zdržet, něco strpět, a to dohodnutým způsobem a v místě, ve kterém má být splněno.Místo plnění dluhu - pohledávek »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id112 (50)