Soudní znalec - Praha

Soudní znalec dokáže vypracovat znalecké posudky nebo znalecké odhady v řadě oborů lidské činnosti. Služby soudního znalce využijeme jako soukromé osoby v běžném životě, nebo jsou jeho služby využívány při soudním řízení.

Služby soudního znalce využíváme především při oceňování nemovitostí, ale možná se málo ví, že soudní znalci nabízí své služby také oborech jako ekonomika, autoopravárenství, všeobecné strojírenství, řešení dopravních nehod nebo při nákupu ojetého vozidla.Kdo je soudní znalec? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id136 (77)